משרד גרואג - הראל אדריכלים עוסק בפרוייקטים אדריכליים בקנה מידה ארצי ומקומי. המשרד במתכונתו הנוכחית נוסד בשנת 2012 על ידי אדר׳ שמואל גרואג ואדר׳ לילך הראל , והינו מהמשרדים המובילים בארץ בתחום השימור.

 

מגוון התכניות בהן עוסק המשרד כולל פרוייקטים בשימור אתרים ופיתוח המרחב הציבורי כגון, דרך היין בזכרון יעקב. תכניות בניין עיר בהיקף נרחב כגון, מע״ר בית שמש. תכניות שימור ברמה הארצית והמקומית כגון, שימור מע"ר מזרח ירושלים. מבני ציבור כגון, המבואה המזרחית למצדה ומרכז הכנסים במשכנות שאננים. מדיניות פיתוח ושימור כגון, שימור הקיבוצים. כיום עוסק המשרד גם בתכנון תוספות למבנים בתל אביב ובשימור מבנים ואתרים בקנה מידה שונים.

 

חזון המשרד הינו יצירת מודל תכנוני משולב המתבסס על מחקר מעמיק תוך פיתוח כלים לשילוב תפיסות תכנון עדכניות בשימור ותכנון בר קיימא. כלים אלו יאפשרו לפתח במרקמי בינוי קיימים מודלים להתייעלות ולהתערבות תכנונית. החיבור בין האדריכלים שמואל גרואג ולילך הראל מייצג את השאיפה לחקור ולהוביל את שיח השימור והקיימות. אנו מאמינים בליווי צמוד ואישי של תהליך התכנון המחבר בין חזון המזמין לאיכויות ולפוטנציאל הקיים בכל אתר ופרויקט. 

בין לקוחותינו

ירושלים | תל-אביב-יפו | בת-ים | רמת-גן | חולון | משרד השיכון | רשות מקרקעי ישראל | משרד התיירות | משרד הפנים | משרד החינוך | החברה המשלתית לתיירות | המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל | ראשות הטבע והגנים | החברה להגנת הטבע | לשכת התכנון המחוזית חיפה | לשכת התכנון המחוזית תל אביב | החברה הכלכלית ראשון-לציון | החברה הכלכלית רמת-גן | החברה לפיתוח חוף אילת | הרשות לפיתוח ירושלים | החברה לפיתוח מזרח ירושלים | עזרה וביצרון | אחוזת החוף | בצלאל, אקדמיה לעיצוב ואומנות | חברת מקורות | מוזיאון על התפר | אשטרום | גלגל אחזקות | אגודת אכסניות הנוער | 1909 TLV