המכון הבינאוניברסיטאי אילת
המכון הבינאוניברסיטאי אילת

תכנית כללית

press to zoom
המכון הבינאוניברסיטאי אילת
המכון הבינאוניברסיטאי אילת

מודל הקמפוס

press to zoom
המכון הבינאוניברסיטאי אילת
המכון הבינאוניברסיטאי אילת

תכנית כללית

press to zoom
1/2
המכון הבינאוניברסיטאי
כתובת: אילת
שימושים: קמפוס מעבדה ימית
תכנון: ג. קרטס-ש.גרואג אדריכלים
המזמין: האוניברסיטה העברית

פיתוח קמפוס המעבדה הימית באילת אגף מזרחי ואגף מערבי, תכנית מפורטת למעבדות מחקר ופיתוח, אודיטוריום וכיתות לימוד.