מע"ר מזרח ירושלים
מע"ר מזרח ירושלים

press to zoom
מע"ר מזרח ירושלים
מע"ר מזרח ירושלים

press to zoom
מע"ר מזרח ירושלים
מע"ר מזרח ירושלים

press to zoom
מע"ר מזרח ירושלים
מע"ר מזרח ירושלים

press to zoom
1/14
נספח שימור לתכניות מע"ר מזרח ירושלים

כתובת: מע״ר מזרח ירושלים
שטח התכנית: כ 770 דונם
תכנון: אדריכלים: סנאן עבדלקאדר, גרואג | הראל אדריכלים,  בשיתוף ברק טפר
שם המזמין: הרשות לפיתוח ירושלים

תכנון וייעוץ לשימור כחלק מתוכנית בניין העיר למע"ר מזרח ירושלים בתכנונו של אדר' סנאן עבדלקאדר. העבודה כללה הכנת תיק תיעוד מרקמי, נספח שימור, הנחיות שימור וכרטסת שימור.