אדר' שמואל גרואג

דואר אלקטרוני: shmuel@groagharel.com

נייד: 050-5922428

משרד: 03-6023393

הוראה
2007-2015  המחלקה לארכיטקטורה, בצלאל- ריכוז שנים ד-ה, ריכוז יחידת הסטודיו בנושא שימור, ריכוז סדנת ירושלים לשימור. 

הוראת קורס מבוא- תיאוריות ודילמות בשימור.

2006-2015 מרצה בכיר נלווה-הוראה בקורס "שימור וממשק במרקמים היסטוריים" במסלול לתואר מוסמך בשימור, הטכניון חיפה.

2006-2007 הוראה במסלול לאדריכלות הטכניון חיפה.

2003-2005 אוניברסיטת תל אביב ,בית הספר לאדריכלות והפקולטה לאמנויות. הוראה במסלול "למודי תעוד בשימור". 

תארים אקדמיים
2006 MSC- תואר מוסמך בהצטיינות, LSE, London School of Economy and Political Science. Department of Sociology, Culture and Society Program

1978 BSC-הטכניון מכון טכנולוגי לישראל BSC באדריכלות ובינוי ערים.

ניסיון מקצועי- רשימת עבודות נבחרות

2014-2015   תעוד, שימור ותכנון תוספת קומות בבית בלקינד/לוין, הכרמל 5 ראשון לציון. בשטח של כ 1100, מ"ר
2012-2015   יעוץ שימור לקמפוס בצלאל החדש במגרש הרוסים, שימור בית השוטר.
2012-2015   תעוד, שימור ותכנון תוספת קומות בית יאפפו, תל אביב בשטח של כ 2,300 מ"ר
2011-2015   הכנת תכנית שימור לבת ים הכוללת סקר עירונית כרטסת שימור וקביעת מדיניות שימור עירוני.
2010-2015 אדר' מתכנן מכרז חברות מנהלות - ר.מ.י רשות מקרקעי ישראל
2008-2015  שימור למתחם קולנוע רמה ברמת גן.
2007-2014  יועץ השימור לוועדה המחוזית חיפה , משרד הפנים. חבר בצוות שימור ארצי
2009-2013  הכנת נספחי שימור ,תיק תיעוד מרקמי וכרטיסי אתר לאזור מע"ר מזרח  ירושלים.
2013-         חוות דעת לשימור ספריית שוקן בירושלים
2005-2013  שימור מבנים במתחם שרונה-דרום הקריה: תיעוד, רישוי, תכניות עבודה ופקוח עליון. 7 מבנים לשימור בשטח כולל של כ-2,300 מ"ר.
2011-2013  הכנת מסמך מדיניות שימור בקבוצים-צוות שימור ארצי, מינהל התכנון.
2012           הכנת תיק שימור מרקמי לשכונת אגרובנק בחולון
2012-            הכנת תכנית בינוי מעודכנת, מותאמת לאוכלוסייה החרדית, למרכז המסחרי במע"ר בית שמש.
2011-            חוות דעת משפטית לשימור מתחם הכנסייה האורטודוקסית ביפו.
2009-2010  הכנה ואישור תיקי תיעוד בתל אביב , נחמני 22, שנקין 26
2010           הכנת תכנית שימור ופיתוח למבנה "דפוס אמנות" בחולון.
2010           הכנת תיק תיעוד והמלצות שימור- תחנת שאיבה שורש-סריס
2009           המלצות שימור למרכז קיבוץ כפר החורש ותכנון מוקדם לבצוע, "מבני הרכבת".
2009           תיק תיעוד למבנה מוזיאון על התפר ירושלים.
 
בשנים 2005-1989 בוצעו העבודות כמנהל שותף במשרד ג.קרטס ש.גרואג- אדריכלים ומתכנני ערים.  
 
1990-2005  שימור זכרון יעקב ההיסטורית-תכנון מפורט לשיקום ושימור מרכזה ההיסטורי של המושבה הכנת תכנית בנין עיר מפורטת, ש 12-ג על                           שטח של 146 דונם בהזמנת החב' הממשלתית לתיירות, הנחיות ולווי  תושבים ויזמים.
2000-2005  ככר מגן דוד ושוק הכרמל בתל אביב, תכנון ככר הכניסה  המזרחית לשוק ,חבור עילי למתחם שינקין, פיתוח שטח , שפת רחוב.כחלק                             מתכנית לשיקום מתחם שוק הכרמל הכוללת , קירוי השוק ופיתוח מערך דוכנים חדשים .
2000-2005  קיסריה- העיר הצלבנית- שיקום ושימור מבנים בחזית הים והסבתם למערך המחשות היסטוריות  ושימושים מסחריים.
1986-2005  מתחם הדורמציון,מנזר הפוקולרה – הר ציון ירושלים ,הכנת תכניות בנין עיר ותכניות מפורטות לבנית תוספת למנזר הדורמציון. הכנת                             תכנון מוקדם ותכניות בנין עיר למסדר הפוקולרה במתחם סט פיטר אין גליקננטוס.
1999-2006  נחל שלמה, תכנית בנין עיר לאזורים הפגועים של שפך נחל שלמה, מזח סירות זכוכית ומתחם המלונות של החוף הדרומי בהיקף של                             1,500 דונם. בשותפות עם משרד רונאל אדריכלים.
1994-2005  חדש, ככר עירונית, שדרוג אזורי התעשיה ושיקום אתריה ההיסטוריים של נס-ציונה. שימור "נחלת ראובן" – אחוזת משפחת לרר והסבתה                       למרכז מידע ומוזיאון הדבש .
1995-2005  שימור ושקום מבנים היסטוריים במתחם הנהלת משרד החינוך בירושלים, בית מחנים- שיקום ושימור בית פרוטיגר (1885) לשכת שרת                           החינוך והנהלת המשרד. שימור אולם "רוטשילד" מבנה הקפלה המרכזית בבית החולים האיטלקי (ברלוצי 1913).
1996-2004  מע"ר בית שמש- תכנית מפורטת על שטח של כ- 640 דונם בהזמנת משהב"ש, למרכז העסקים הראשי לרמת בית שמש על בסיס זכיה                       בתחרות פומבית לתכנון המתחם כולל מרכז מסחרי, עיריה, משרדים, מגורים ומערך שטחים פתוחים.
2004-2001  שימור והחיאת המרכז ההיסטורי פתח-תקוה- שיקום הרחובות ההיסטוריים של אם המושבות בתכנון רב שנתי הנגזר מתכנית כוללת.                             יצירת תשתית האורבנית לשימור המכלולים ההיסטוריים, ביניהם קטעים ברחוב חובבי ציון, חצרות ראשית המושבה, אזור בית הכנסת וכו'.
1998-2003  אכסנית נוער במצדה, תכנית לבניית 75 חדרי אכסניה ושטחי צבור בהיקף כולל של 7500 מ"ר בהזמנת אגודת אכסניות הנוער.
1996-2003  מבואה מזרחית למצדה- מבנה בשטח של 12.000 מ"ר הכולל תחנת רכבל תחתונה  ועליונה ומרכז מבקרים, גן לאומי מצדה- תכנית בנין                       עיר בשטח של 137 דונם לכל מרחב הגן הלאומי.
1996-2002  שמור ובניה בקמפוס "משכנות שאננים"- יצירת מרכז תרבות, הארחה וסמינרים בשטח של כ- 3,500 מ"ר הנשען על שימור המבנים                               ההיסטוריים של משכנות שאננים. בהזמנת קרן ירושלים.
1997-1998  מתחם השוק הבדואי בבאר שבע -פיתוח מתחם השווקים השבועיים בבאר-שבע ופיתוח מפורט לשוק הבדואי.
1996-1998  מבואה דרומית באר-שבע, תכנית מתאר ו3 תכניות מפורטות למתחם בצידי נחל באר-שבע לפיתוח שטחי מסחר ותיירות בזיקה לשוק                          הבדואי.
1986-1997  פיתוח החוף הצפוני אילת- פיתוח טיילות, מזחים, מרכז שרותים לתייר וחופי רחצה. תכניות בנין עיר מפורטות על שטחי החב' לפתוח חוף                       אילת, הכולל שטחי מלונאות , שטחי ספורט, מסחר, לגונות וחוף ים.                                                      
1993-1995 תכנית לשיקום והחיאת מרכז ירושלים, פרויקט משותף לעירית ירושלים- תכנית אסטרטגית להחייאת מרכז העיר, שימור המרקם                                    ההיסטורי, קביעת שלביות לפיתוח התשתית הצבורית וגיבוש הנחיות תכנוניות- "שפת רחוב" המיושמת בעבודות הפיתוח המתבצעות                            בתחומי מרכז העיר.
1992-1993 המעבדה לביולוגיה ימית- אילת כחלק מתכנון הקמפוס הבינאוניברסיטאי בחוף הדרומי באילת.
1990-1992 מרכז אזרחי תל שבע, ת.ב.ע מפורטת למרכז העיירה הבדואית; יצירת מסגרת תכנונית עם מאפיינים מותאמים לנוף ולצרכי האוכלוסיה.                        תכנון מפורט לבנין המועצה והשוק העירוני.
1989-1991  מפעלים ומשרדי היי-טק בפארק הטכנולוגי שבמגדל העמק ובאזור התעשיה באילת, מפעל A.L.K ו- LANOPTICS ומבנה משרדים                           בהזמנת "אשטרום".
1986-1989  בי"ס שדה "חרמון" סמוך לקבוץ שניר,תכנון מפורט לביצוע של 50 חדרי ארוח, חדר הרצאות, כתות לימוד, חדרי אוכל ומגורי צוות.
1986-1984  אדריכל עצמאי ואדריכל מנהלת נחלאות רחביה- עבודת שיתוף תושבים בתכנון ופתוח השכונה.
1984-1978  אדריכל שכיר במשרדי אדריכלים: א. רחמימוב, ג. יגר, ס. מנדל- ג. קרטס.
2012-2014  תיעוד, שימור, ותכנון תוספת קומות בית יאפפו בתל אביב בשטח של כ-2,000 מ"ר.
2008-2013  תיעוד ושימור בית הצופים ברמת גן

2010 - present

2010 - present

אותות הוקרה והצטיינות
2003           תעודת הצטינות מטעם ראש העיר ירושלים בקטגורית בנין צבורי לשיקום והרחבת משכנות שאננים.

1999          תעודת הוקרה מנשיא המדינה לפרויקט מצטיין בתחום השימור לפרויקט זכרון יעקב.

1996          זכיה בתחרות פומבית  של משרד השכון למע"ר החדש לבית שמש.

כנסים

2013           Greening the white city - הרצאה על שימור וקיימות

2012           כנס השימור הארצי

2011            אוניברסיטת אמהרסט מסצ'וסטס– הרצאה בכנס שימור בנושא "שימור וגלות"- מקרה שדרות ירושלים ביפו.

2011            המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל- ארגון כנס בנושא מנדלסון בירושלים.

2011           המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל-, נמל יפו, ארגון תחרות וכנס בנושא שימור מגדלי המים.

2011           בית דניאל ביפו- ארגון כנס משותף  עם אוניברסיטת תל אביב בנושא שימור שדרות ירושלים.

2009           המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל- ארגון כנס בנושא שמור הקיבוץ "קיבוץ חדש-קיבוץ ישן". 

2008          המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל- ארגון כנס בנושא "שימור ככלי לפרשנות".

2007           מכון ואן ליר בירושלים- זכרון ותכנון במרחב הצבורי- הרצאה על שמור וזכרון.

2006           גנט בלגיה- כנס "למי שייך העבר" הרצאה בנושא מבטו של הצבור הישראלי על המורשת הבנויה הפלסטינית בישראל, מקרה בוחן לוביה.

2006           גראס צרפת- הרצאה בכנס תרבות ים תיכונית "על שימור ונרטיבים כפולים".

2002           הסנט הצרפתי פריס- תכנון והפרדה במזרח ירושלים ובגדה המערבית ככלי שליטה במרחב.

חברות בארגונים

 

חבר מזכירות  איקומוס ישראל 

מרכז הועדה המקצועית לפרשנות וייצוג, ICIP, איקומוס ישראל.                  

חבר בועדה הבינלאומית ICOMOS-ICIP

Icomos International- Scientific Committee on Interpretation and Presentatio

חבר הועד המנהל "במקום" מתכננים למען זכויות בתכנון.

פרסומים

2011        "שימור וזיכרון, לוביה ביער לביא, על שימור המורשת הפלסטינית בישראל", מאמר בקובץ זיכרון הכחשה והבניית המרחב, בעריכת טובי                          פנסטר וד"ר חיים יעקובי, הוצאת ואן ליר והקיבוץ המאוחד- בהדפסה.

2009        "מה זוכר המקום", מקרה מרכז אפרידר באשקלון, מלגת נשיא בצלאל לעבודת מחקר משותפת עם ד"ר תמר ברגר. הצגת העבודה בכנס                    המורים בבצלאל 30/12/2009.

2008        "השימור הסמוי מן העין" על הקשר שבין שימור הריס ומחיקה- קטלוג הביתן הישראלי, הביאנלה לארכיטקטורה, ונציה.

2008        "זכרון דברים", פרשנות ותצוגה במרחב התל אביבי בין שדרות ירושלים לשדרות רוטשילד, פרספקטיבה 26.

2007        "שימור ושכחה"- בלוק 04- ערים זמניות.

2006        Roads surrounding Jerusalem- ‘City of Collision.

2005         טכנולוגיות בניה במבני הטמפלרים בשרונה- תיקי תעוד דרום הקריה.

2003         אתר- "במקום" תכנון ואי תכנון ככלי פוליטי לנכוס המרחב.

2003         פרסום כנס במקום "על חומות תכנון והפרדה".

2003        זכויות תכנון בישובים הערביים בישראל. דו"ח "סיכוי".

2002         גזל הקרקעות, מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית, יזום ויעוץ לדו"ח "בצלם".