תב"ע בש 168, בית שמש
תב"ע בש 168, בית שמש

תשריט התכנית

press to zoom
תב"ע בש 168, בית שמש
תב"ע בש 168, בית שמש

הדמיה, מבט ממערב

press to zoom
תב"ע בש 168, בית שמש
תב"ע בש 168, בית שמש

נספח ארקדות, חזית מחייבת

press to zoom
תב"ע בש 168, בית שמש
תב"ע בש 168, בית שמש

תשריט התכנית

press to zoom
1/7
תב"ע ב"ש 168, בית שמש
כתובת: מע״ר בית שמש
שימושים: מגורים, מסחר, מבני ציבור
שטח התכנית: 640 דונם
תכנון: ג.קרטס-ש.גרואג אדריכלים 
המזמין: משרד הבינוי והשיכון 1996-2013

תכנית אב ותכנית מפורטת למתחם בשטח של 640 דונם בהיקף בנייה כולל של כ 350,000. התכנית זכתה בתחרות ציבורית של משרד השיכון להקמת המע״ר החדש לבית שמש. התכנית הוכנה בשתוף עם משרד Jacques Levy מפריז