תב"ע נס ציונה
תב"ע נס ציונה

press to zoom
תב"ע נס ציונה
תב"ע נס ציונה

press to zoom
תב"ע נס ציונה
תב"ע נס ציונה

press to zoom
1/2
תב"ע נס 126 א | ב
כתובת: נס ציונה
שימושים: מע״ר, תעסוקה ומגורים
שטח התכנית: 361 דונם
נפח הבנייה: 353,000 מ״ר
תכנון: ג.קרטס-ש.שמואל אדריכלים
שם המזמין: עיריית נס ציונה

מטרת תכנית נס 126 היא גיבוש מתחם הכניסה הדרומית לנס ציונה בגבולה עם רחובות. במתחם זה התחילה ההתיישבות בנס ציונה עם התיישבותו של ראובן לרר בנחלת ראובן. לפי דרישת הוועדה המחוזית פוצלה התכנית לשני מתחמים. המתחם המערבי כולל את המשך המע"ר העירוני דרומה עד לאזור נחלת ראובן והמתחמם המזרחי משלב תעשיה ומסחר. סביב נחלת ראובן ההיסטורית ממוקם הפארק העירוני המרכזי שסביבו מתוכנן מבנה העירייה.