מרכז אזרחי, תל שבע, 5/172/02/7
מרכז אזרחי, תל שבע, 5/172/02/7

מבנה השוק\ מבט מדרום

press to zoom
מרכז אזרחי, תל שבע, 5/172/02/7
מרכז אזרחי, תל שבע, 5/172/02/7

בניין המועצה\ מבט ממערב

press to zoom
מרכז אזרחי, תל שבע, 5/172/02/7
מרכז אזרחי, תל שבע, 5/172/02/7

מודל המרכז האזרחי, מבט אלכסוני ממערב

press to zoom
מרכז אזרחי, תל שבע, 5/172/02/7
מרכז אזרחי, תל שבע, 5/172/02/7

מבנה השוק\ מבט מדרום

press to zoom
1/3
מרכז אזרחי תב"ע 5/172/02
כתובת: תל שבע
שימושים: מבני ציבור, מסחר ושוק 
שטח התכנית: כ 65 דונם
נפח הבנייה: 23,720 מ״ר
תכנון: ג.קרטס-ש.גרואג אדריכלים
המזמין: מועצה מקומית תל שבע

הפרוגרמה למרכז האזרחי משלבת מבנים לצרכים ציבוריים כגון מבנה מועצה, מבנה ספרייה ומבנה אודיטוריום עם מבנים מסחריים מקורים ומבנים מסחריים במתכונת של שוק ציבורי. השטח המוצע מצוי על גדת נחל באר שבע. תכנון תב"ע 5/172/02/7 משלב עקרונות של בנייה מדברית הכוללת חללים מוצלים, בינוי מרוכז ובינוי סביב החצרות. כחלק מהתוכנית בוצע תכנון מפורט למבנה בניין המועצה ומבנה השוק