• Facebook - Grey Circle
  • Pinterest - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

50 יחידות ארוח למשפחות ושטחי ציבור כולל אולמות לפעילות והרצאות.בית ספר שדה חרמון ממוקם בקרבת נחל הבניאס. המבנים תוכננו בהתאמה לעצים הקיימים במקום תוך יצירת פלג מלאכותי אשר מהווה את חוט השדרה למתחם.

בית ספר שדה חרמון
כתובת: בית ספר שדה חרמון
שימושים:בית ספר שדה
תכנון: ג. קרטס-ש. גרואג אדריכלים
המזמין: החברה להגנת הטבע