בית הפועלים
בית הפועלים

צילום היסטורי של בית הפועלים לאחר השלמתו 1937 אדר' אריה שרון

בית הפועלים
בית הפועלים

סקיצה של המבנה המקורי, אדר' סרג'יו לרמן

בית הפועלים
בית הפועלים

בית הצופים לאחר השימור, מעברים חיצוניים

בית הפועלים
בית הפועלים

צילום היסטורי של בית הפועלים לאחר השלמתו 1937 אדר' אריה שרון

1/5