תב״ע בש 168, מרכז בית שמש

מגרשים 7-8, חזית לרחוב המע"ר