תב״ע בש 168, מרכז בית שמש

נספח ארקדות, חזית מחייבת