שימור רחוב הבילויים, גדרה
כתובת: רחוב הבילויים, גדרה
תכנון: ג.קרטס-ש.גרואג אדריכלים
המזמין: החברה הממשלתית לתיירות

תכנית השימור והפיתוח לרחוב הבילויים בגדרה. פיתוח שטח ושפת רחוב מלווה בסקר שימור למרכז ההיסטורי בגדרה.