מרכז מסחרי בית שמש

רחוב המע"ר , מבט למדרכה, שביל אופניים וחזית מסחרית