מרכז לתייר וטיילת חוף צפוני, אילת
מרכז לתייר וטיילת חוף צפוני, אילת

חזית צפונית לכיוון הפארק

מרכז לתייר וטיילת חוף צפוני, אילת
מרכז לתייר וטיילת חוף צפוני, אילת

חזית מזרחית

מרכז לתייר וטיילת חוף צפוני, אילת
מרכז לתייר וטיילת חוף צפוני, אילת

תכנית כללית חוף צפוני

מרכז לתייר וטיילת חוף צפוני, אילת
מרכז לתייר וטיילת חוף צפוני, אילת

חזית צפונית לכיוון הפארק

1/3