מע"ר בית שמש רחוב מסחרי
כתובת: מע״ר בית שמש
שימושים: מסחר ומשרדים
שטח המבנה: כ 13,000 מ"ר
תכנון: גרואג | הראל אדריכלים
המזמין: משרד הבינוי והשיכון 2012

תכנית הבינוי למרכז המסחרי ברמת בית שמש עוברת שינוי לצורך התאמתה לאוכלוסיה החרדית. הבינוי החדש למגרשים 13,16,17,18 מוצע כרחוב מסחרי פנימי עם חזית פעילה לרחוב המע"ר. בצמוד למרכז המסחרי מוצע בניין משרדים וחניון מקורה משולב בפיתוח השטח.