• Facebook - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
  • Pinterest - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle

הבניין המקורי בתכנונו של אדריכל אריה שרון שימש את פועלי רמת גן כמרכז החברתי והלמודי לפעילותיהם.

הבנין אשר מוקם על ראש הגבעה בהתאם לתכנית קאופמן ל"עיר הגנים" רמת גן, הוסב על ידי עיריית רמת גן למבנה לשימוש שבט הצופים. העבודה כללה תיעוד מפורט שעל פיו הוכנו תכניות עבודה מפורטות. בנוסף לשימור המבנה תוכננה תוספת על גג המבנה לשימוש הנהלת הצופים והנגשת המבנה.

 

 

בית הפועלים
 
כתובת: מעלה הצופים 14 רמת-גן 
שימושים: שבט הצופים
שטח המבנה: 480 מ"ר
ביצוע: גרואג-הראל אדריכלים- בשיתוף חביבה אבן
שם המזמין: עיריית רמת-גן
 
בית הפועלים לאחר השימור

בית הפועלים

בית הפועלים לאחר השימור, חזית קדמית

בית הפועלים

בית הפועלים לאחר השימור, חזית אחורית

בית הפועלים

בית הפועלים לאחר השימור, מרפסות אחוריות

בית הפועלים

תצלום היסטורי משנת +++++++

בית הפועלים

תצלום היסטורי משנת +++++++

 

בית הפועלים

מעלה הצופים 14, רמת גן