תכנית אב תירותית לפיתוח מרכז ירושלים
תכנית אב תירותית לפיתוח מרכז ירושלים

רחוב הלני המלכה מבט מצפון

תכנית אב תירותית לפיתוח מרכז ירושלים
תכנית אב תירותית לפיתוח מרכז ירושלים

רחוב הלני המלכה מבט מדרום

תכנית אב תירותית לפיתוח מרכז ירושלים
תכנית אב תירותית לפיתוח מרכז ירושלים

תוכנית מדיניות פיתוח תיירותית- מוקדי פיתוח

תכנית אב תירותית לפיתוח מרכז ירושלים
תכנית אב תירותית לפיתוח מרכז ירושלים

רחוב הלני המלכה מבט מצפון

1/6