תב"ע ב"ש 168, בית שמש
כתובת: מע״ר בית שמש
שימושים: מגורים, מסחר, מבני ציבור
שטח התכנית: 640 דונם
תכנון: ג.קרטס-ש.גרואג אדריכלים 
המזמין: משרד הבינוי והשיכון 1996-2013

תכנית אב ותכנית מפורטת למתחם בשטח של 640 דונם בהיקף בנייה כולל של כ 350,000. התכנית זכתה בתחרות ציבורית של משרד השיכון להקמת המע״ר החדש לבית שמש

התכנית הוכנה בשתוף משרד JACQUES LEVY מפריז