מרכז מידע לתייר וטיילת חוף צפוני אילת ומבנה משרדים
כתובת: אילת
תכנון: ג.קרטס-ש.גרואג אדריכלים
שם המזמין: החברה לפיתוח חוף אילת

מרכז המידע לתייר וטיילת הלגונה המרכזית כחלק מפיתוח ציבורי בחוף הצפוני באילת. מרכז מידע לתייר מצפון למרכז האזרחי הישן.

פרויקט זה כמו גם מבנה המשרדים לחברה לפיתוח חוף אילת היו חלק מתוכנית כוללת לפיתוח שטחי ציבור, טיילות, לגונות, שטחי חוף ים, והכנת תוכניות בניין עיר לחוף הצפוני באילת.