שובך היונים - מתחם זקס
כתובת: גבעת ברנר
שימושים: מתחם מבקרים
שטח המבנה: 60 מ״ר
תכנון: גרואג|הראל אדריכלים
המזמין: המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

תיעוד ושימור מבנה שובך היונים בקיבוץ גבעת ברנר. מבנה אשר תוכנן ונבנה באתרים שונים לצורך יחידת היונאים בצה"ל. ביוזמת המועצה לשימור אתרים וקיבוץ גבעת ברנר הוחלט לשמר את שובך היונים בקיבוץ ולהפעילו כשובך פעיל כפעילות חינוכית. בשימור האתר הושם דגש לשימור הפטינה מתוך רצון להתערבות מינימלית באתר.