שימור ופיתוח משכנות שאננים בירושלים
שימור ופיתוח משכנות שאננים בירושלים

מרכז הסמינרים- פרספקטיבה

שימור ופיתוח משכנות שאננים בירושלים
שימור ופיתוח משכנות שאננים בירושלים

מרכז הסמינרים מבט לילי מדרום

שימור ופיתוח משכנות שאננים בירושלים
שימור ופיתוח משכנות שאננים בירושלים

פרט תקרת לובי המלון

שימור ופיתוח משכנות שאננים בירושלים
שימור ופיתוח משכנות שאננים בירושלים

מרכז הסמינרים- פרספקטיבה

1/12