פתח תקווה, מרכז הסטורי

סכמת תכנית שימור ופיתוח כוללת ללב העיר