פתח תקווה , מרכז הסטורי

רחוב חובבי ציון, מתחם בית הכנסת,פרספקטיבה