מרכז אזרחי-תל שבע- תב״ע 5/172/02/7
מרכז אזרחי-תל שבע- תב״ע 5/172/02/7

מודל המרכז האזרחי, מבט אלכסוני ממערב

מרכז אזרחי-תל שבע- תב״ע 5/172/02/7
מרכז אזרחי-תל שבע- תב״ע 5/172/02/7

בניין המועצה , מבט ממערב

מרכז אזרחי-תל שבע- תב״ע 5/172/02/7
מרכז אזרחי-תל שבע- תב״ע 5/172/02/7

מבנה השוק, מבט מדרום

מרכז אזרחי-תל שבע- תב״ע 5/172/02/7
מרכז אזרחי-תל שבע- תב״ע 5/172/02/7

מודל המרכז האזרחי, מבט אלכסוני ממערב

1/3