שלום עליכם 28
כתובת: שלום עליכם 28, תל אביב
שימושים: תמ"א 38 מגורים
שטח המבנה: 1,100 מ״ר
תכנון: גרואג | הראל אדריכלים
המזמין: קבוצת שלום עליכם

מבנה מגורים בן 3 קומות המיועד לשיפוץ תוספות בנייה והתאמת המבנה לדרישות תקן 5281. הפרוייקט כולל הרחבה ושיפוץ של המבנה הקיים תוך התאמתו לדרישות תמ״א 38.