קיסריה, העיר העתיקה

כוכבי קיסריה, הכניסה הצפונית, 2005