בצלאל החדש - שימור מגרש הרוסים
כתובת: מגרש הרוסים ירושלים
שימושים: מתחם בצלאל החדש
תכנון: גרואג | הראל אדריכילים
שם המזמין: בצלאל אקדמיה לעיצוב ואמנות ירושלים

תיעוד וליווי המתחם מגרש הרוסים, כחלק מתוכנית למבנה בצלאל החדש בירושלים. הבניין החדש בתכנון במשרד אדריכלים ׳SANNA׳ ובשיתוף משׁרד ׳ניר קוץ אדריכלים׳ מיועד לקום בלב המתחם ההסטורי של מגרש הרוסים. מגרש הרוסים היה בעבר קומפלקס סגור לשימושי הצליינים הרוסיים והקונסוליה הרוסית. העבודה כללה גיבוש מדיניות שימור לאתר סקר המצב הקיים, תיעוד מרכיבי השימור באתר והכנת תוכניות עבודה לשימור בית השוטר.