מזכרת בתיה - מרכז המושבה
כתובת: שד׳ רוטשילד, מזכרת בתיה
שימושים: לב המושבה
תכנון: ג.קרטס-ש.גרואג אדריכלים
המזמין: המועצה המקומית מזכרת בתיה

מטרת העבודה הייתה הכנת תוכנית שימור לפיתוח סביבתי ללב המושבה ובעיקר לציר שדרות רוטשילד. בתוכנית שולבו הנחיות לשימור למבנים בלב המושבה והנחיות לביצוע תוכנית פיתוח לציר הראשי.