תכנית שימור בת ים
כתובת: בת ים
שטח התכנית: העיר בת ים
תכנון: גרואג | הראל אדריכלים
שם המזמין: עיריית בת ים
מטרת התכנית הינה יצירת מערך כולל של מידע והנחיות לגיבוש מדיניות שימור כוללת לבת ים. המהלך כולל, עריכת סקר שימור מקדים, כרטסת שימור וגיבוש מדיניות, הכנת תוכנית שימור לעיר בת-ים שתשולב בתכנית המתאר לעיר. במסגרת מהלכי השימור גם שולבו הנחיות סביבתיות כחלק מתפיסה כוללת אשר משלבת בין ערכי שימור לערכי קיימות.