קיסריה - העיר העתיקה
כתובת: קיסריה ,העיר העתיקה
שימושים: מרכז המחשה אור קולי- ובית קפה
תכנון: ג.קרטס-ש.גרואג אדריכלים
המזמין: החברה לפיתוח חוף קיסריה

במסגרת הכנת תכנית שימור ופיתוח למתחם הכפר והנמל בקיסריה בוצעו עבודות שימור במספר מבנים ששניים מהם כוללים תצוגה אינטרקטיבית הממחישה את תולדות קיסריה. במסגרת העבודה שומרה מעטפת המבנה ופנים המבנה הותאם לשימושים החדשים. 

אדריכלות פנים: אדר׳ נירה רייכמן.