זכרון יעקב - שימור ופיתוח
כתובת: זכרון יעקב המרכז ההיסטורי
שימושים: מדרחוב - דרך היין
שטח התכנית: כ 80 דונם
נפח הבנייה: 60,600 מ״ר
תכנון:ג. קרטס-ש.גרואג אדריכלים
שם המזמין: חמ"ת
תוכנית השימור והפיתוח למרכז ההיסטורי של זכרון יעקב הינה תכנית השימור המרקמי הראשונה בארץ. התכנית שילבה הכנת תכנית בניין עיר חדשה מוטת שימור ש-12-ג ותכנית פיתוח עירוני שהתמקדו ברחובות המייסדים, הנדיב ורחוב היין. התכנית כללה הגדרת שפת רחוב ייחודית למרכז המושבה והנחיות מפורטות לשימור ופיתוח המבנים. ביצוע התכנית כלל שישה שלבי פיתוח ממרכז המושבה ועד הייקב. ביצוע התכנית כלל שיתוף מלא של הסוחרים ותושבי היישוב בליווי צמוד של עמותת הגדעונים.