תוכנית כוללת הגדרות מתחמי רגישות לשימור בבת ים_edited.jpg
תוכנית כוללת הגדרות מתחמי רגישות לשימור בבת ים_edited.jpg

תוכנית כוללת הגדרות מתחמי רגישות לשימור בבת ים.jpg
תוכנית כוללת הגדרות מתחמי רגישות לשימור בבת ים.jpg

חלק מכרטיס אתר לדוגמא.jpg
חלק מכרטיס אתר לדוגמא.jpg

תוכנית כוללת הגדרות מתחמי רגישות לשימור בבת ים_edited.jpg
תוכנית כוללת הגדרות מתחמי רגישות לשימור בבת ים_edited.jpg

1/4

מטרת התכנית הינה יצירת מערך כולל של מידע והנחיות לגיבוש מדיניות שימור כוללת לבת ים. המהלך כולל, עריכת סקר שימור מקדים, כרטסת שימור וגיבוש מדיניות תוכנית שימור לעיר בת-ים שתשולב בתכנית המתאר לעיר. במסגרת מהלכי השימור גם שולבו הנחיות סביבתיות כחלק מתפיסה כוללת אשר אינה מפרידה בין ערכי שימור לערכי קיימות.

שם הפרוייקט: תוכנית שימור בת-ים
כתובת: בת-ים
שימושים: ???
שטח מגרש:
ביצוע: גרואג-הראל אדריכלים שימור וקיימות
שם המזמין: עיריית בת-ים