מטרת התכנית הינה יצירת מערך כולל של מידע והנחיות לגיבוש מדיניות שימור כוללת לבת ים. המהלך כולל, עריכת סקר שימור מקדים, כרטסת שימור וגיבוש מדיניות תוכנית שימור לעיר בת-ים שתשולב בתכנית המתאר לעיר. במסגרת מהלכי השימור גם שולבו הנחיות סביבתיות כחלק מתפיסה כוללת אשר אינה מפרידה בין ערכי שימור לערכי קיימות.

שם הפרוייקט: תוכנית שימור בת-ים
כתובת: בת-ים
שימושים: ???
שטח מגרש:
ביצוע: גרואג-הראל אדריכלים שימור וקיימות
שם המזמין: עיריית בת-ים