בית יאפפו
כתובת: בלפור 2, תל אביב
שימושים: מגורים
שטח המבנה: 2,200 מ״ר
תכנון: גרואג - הראל אדריכלים- בשיתוף אדר׳ גיליה ברגר
שם המזמין: א.ד. חושן

תיעוד, שימור, ותכנון תוספת למבנה לשימור בפינת הרחובות אלנבי ובלפור בתל-אביב. הפרויקט כולל שימור הקומות ההיסטוריות והוספת קומות חדשות בשטח כולל של כ-2,200 מ"ר.

בתכנון המוצע הושם דגש על הדגשת האלמנטים האופקיים אשר מאפיינים את עבודותיה של ג'ניה אברבוך ממתכנני המבנה.

http://balfour2.co.il/