נספח שימור לתכניות מע"ר מזרח ירושלים
כתובת: מע״ר מזרח ירושלים
שטח התכנית: כ 770 דונם
תכנון: אדריכלים: סנאן עבדלקאדר, גרואג | הראל אדריכלים,  בשיתוף ברק טפר
שם המזמין: הרשות לפיתוח ירושלים
תכנון וייעוץ לשימור כחלק מתוכנית בניין העיר למע"ר מזרח ירושלים בתכנונו של אדר' סנאן עבדלקאדר. העבודה כללה הכנת תיק תעוד מרקמי, נספח שימור, הנחיות שימור וכרטסת שימור.