מנזר הדורמציון
כתובת: ירושלים , הר ציון
שימושים: מנזר וחנות מזכרות
תכנון: ג.קרטס-ש.גרואג אדריכלים
שם המזמין: מנזר הדורמיציון

הכנת תכנית בנין עיר ותכניות מפורטות למתחם הדורמציון, תוספת למתחם הכניסה למנזר. פרטי הבניין בתוספת המוצעת נבנו על-פי מחקר מדוקדק של פרטי האבן במבנה ההיסטורי של מנזר הדורמיציון.