שרונה
כתובת: מתחם שרונה, תל אביב
שימושים: מסחר ושימושים ציבוריים
מבנים בטיפול: 5 
תכנון: ג.קרטס-ש. גרואג אדריכלים
פיקוח: גרואג הראל אדריכילים
שם המזמין: אחוזות החוף, יהל מהנדסים