שרותי תכנון

- מדיניות פיתוח ושימור

- תוכניות ממשק עירוניות מוטות שימור

- תדריכי תכנון עירוני

- תוכניות בניין עיר

- נספחי שימור לתכניות בניין עיר

- מבני ציבור

- מגורים

- מבנים לשימור

- תיעוד מרקמים 

- תיעוד מבנים ואתרים לשימור

- תוכניות פיתוח שטח ועיצוב עירוני

-  תמ"א 38

- ייעוץ קיימות

- ליווי לתקן 5281 

- ייעוץ אקלימי

- עיצוב פנים

 

 

2010 - present

2010 - present