• Facebook - Grey Circle
  • Pinterest - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

תחנות הרכבל במצדה נבנו בצמוד להקמת המבואה המזרחית. מטרת התוכנית הייתה שילוב מבנה התחנה העליונה מתחת לקו הרקיע של פסגת ההר ושילוב התחנה התחתונה בצמוד למצוק הסלע המקורי. 

תחנות הרכבל במצדה
 
כתובת: מבואה מזרחית, מצדה
שימושים: תיירות
תכנון: ג.קרטס-ש.גרואג אדריכלים
שם המזמין: רשות הטבע והגנים