משכנות שאננים
כתובת: משכנות שאננים, ירושלים
שימושים: בית הארחה ומרכז סמינרים
שטח המבנה: 3,500 מ״ר
תכנון: ג.קרטס- ש.גרואג אדריכלים
המזמין: הקרן לירושלים
התכנית למשכנות שאננים הינה חלק מתכנית השמור למתחם ימין משה ומשכנות שאננים. התוכנית המוצעת הסבה את המבנה ההיסטורי של משכנות שאננים ואת מבנה המשרדים שנבנה בשנות השמונים לבית הארחה ולמרכז סמינרים. למבנה נוסף אגף חדש בחלקו המערבי של המתחם אשר מרביתו "קבור" בטופוגרפיה הטבעית וגגו משמש כמרפסת תצפית בגן שמעליו. אולם הקבלה של המלון נבנה על גבי תוואי הדרך. במבנה החדש שולבו גגות בחיפוי נחושת כחלק מהשפה העיצובית המלווה את משכנות שאננים ואת מרכז המוזיקה.