לקוחות נבחרים

- משרד השיכון

- רשות מקרקעי ישראל- ר.מ.י

- משרד התיירות

- משרד הפנים

- משרד החינוך

- החברה המשלתית לתיירות

- המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

- ראשות הטבע והגנים

- החברה להגנת הטבע

- לשכת התכנון המחוזית חיפה

- לשכת התכנון המחוזית תל אביב

- עיריית ירושלים

- עיריית תל אביב

- עיריית בת ים

- עיריית רמת גן

- עיריית חולון

- החברה הכלכלית, ראשון לציון

- החברה הכלכלית , רמת גן

- החברה לפיתוח חוף אילת

- הרשות לפיתוח ירושלים- ה.ר.ל.י

- החברה לפיתוח מזרח ירושלים

- עזרה וביצרון

- אחוזת החוף

- בצלאל, אקדמיה לעיצוב ואומנות.

- חברת מקורות

- מוזיאון על התפר

- אשטרום

- גלגל אחזקות 

- אגודת אכסניות הנוער

  1909 TLV   

 

 

2010 - present

2010 - present