יהודה הלוי 68-70
כתובת: יהודה הלוי 68-70, תל אביב
שימושים: מגורים. 
שטח המבנה: 1,200 מ״ר
תכנון: גרואג | הראל אדריכלים
המזמין: גלגל אחזקות ויזום נדל"ן. תכנון ראשוני.
מבנה מגורים לעיבוי במסגרת תמ"א 38 .