קולנוע רמה
כתובת: ביאליק 78, רמת גן
שימושים: כיכר ציבורית
תכנון: גרואג-הראל אדריכלים
המזמין: ועד רמה

חזיתות המבנה הראשי של בניין קולנוע רמה בפינת הרחובות ז'בוטינסקי -ביאליק ברמת גן הוגדרו על ידי העירייה כמעטפת לשטח ציבורי לכיכר ציבורית תוך שילובם בפרוייקט מגורים חדש.

העבודה כוללת יצירת קליפה קונסטרוקטיבית פנימית אשר תובדל בחומר מהקיר המקורי. קיר השימור מיועד לשילוב ברחבת הכניסה אשר תשלב פרשנות ותצוגה של תולדות האתר.