נחלת ראובן וביארת לרר
כתובת: נחלת ראובן לרר ורחוב משה לרר, נס ציונה
תכנון:  גרואג|הראל אדריכלים
המזמין: המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
שימור שני בתי באר שהיו חלק מנחלתה של משפחת לרר ,  ממייסדי נס ציונה. נחלת ראובן, במבואה הדרומית לנס ציונה משולבת בתב"ע נס 126 ב' כחלק מהפארק המרכזי למרכז העיר המתוכנן. בנחלה נותרה באר האנטיליה המקורית אשר שוחזרה ביחד עם בית האריזה.
ביארת לרר משולבת בכיכר הכניסה לבית הספר ארגמן ומוצע שילוב של בריכת האגירה והבאר המקורית בפיתוח השטח.