מרכז אזרחי-תל שבע- תב״ע 5/172/02/7

מודל המרכז האזרחי, מבט אלכסוני ממערב