אולם רוטשילד

פרטי בניין- ניברשת תלוייה אולם רוטשילד