מוזיאון בית טרזין
כתובת: גבעת חיים איחוד
שימושים: מוזיאון
שטח התכנית: 120 מ״ר
תכנון: גרואג | הראל אדריכלים בשיתוף להלה אדריכלים
המזמין: הקרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין

עיצוב מחדש של תצוגת הקבע במוזיאון בית טרזין בגבעת חיים איחוד המנציח את תולדות גטו טרזינאשטט. תפיסת העיצוב התבססה על רעיון של תיבות זכרון המובילות את המתבונן בזמן.

אדריכל המבנה המקורי: אלבין גלזר