בית הפועלים ברמת-גן
תיק תעוד מפורט

 

שם המזמין: עיריית רמת גן

מע"ר מזרח ירושלים
תיק תעוד מרקמי
 

שם המזמין: עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים

מע"ר מזרח ירושלים
תיק תעוד מרקמי
 

שם המזמין: עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים

שנקין 26 תל אביב
 תיק תעוד מפורט

 

שם המזמין: יזמות פרטית

שנקין 26 תל אביב
 תיק תעוד מפורט

 

שם המזמין: יזמות פרטית

בית מחנות העולים במגרש הרוסים ירושלים
תיק תעוד מפורט

 

שם המזמין: בצלאל אקדמיה לעיצוב ואומנות

בית מחנות העולים במגרש הרוסים ירושלים
תיק תעוד מפורט

 

שם המזמין: בצלאל אקדמיה לעיצוב ואומנות

מבנה המבקרים לבית הסוהר המרכזי בירושלים
תיק תעוד מפורט

 

שם המזמין: בצלאל אקדמיה לעיצוב ואומנות

בית השוטר במגרש הרוסים, ירושלים
תיק תעוד מפורט

 

שם המזמין: בצלאל אקדמיה לעיצוב ואומנות

בית השוטר במגרש הרוסים, ירושלים
תיק תעוד מפורט

 

שם המזמין: בצלאל אקדמיה לעיצוב ואומנות

טרמינל הנוסעים נמל יפו- בית המכס המנדטורי
תיק תעוד 

 

שם המזמין: המועצה לשימור אתרים

בית יאפפו , אלנבי 63 , תל אביב
תיק תעוד מפורט

 

שם המזמין: א.ד. חושן מקבוצת ייזום גלגל אחזקות

שכונת גרובנק , חולן
תיק תעוד מרקמי

 

שם המזמין: עריית חולון

ויקטור הוגו 16, יפו
תיק תעוד מקדים

 

שם המזמין: יזמות פרטית

בית וינטראוב, החרושת 3 רמת-גן
תיק תעוד מקדים

 

שם המזמין: גלגל אחזקות

בית ברמכי/ עמדת בית תורג׳מן/  מוזיאון על התפר
תיק תעוד 
 

שם המזמין: מוזיאון על התפר

בית בלקינד/ לוין הכרמל 5 רשל״צ 
תיק תעוד מפורט

שם המזמין: החברה  הכלכלית לראשון לציון

מתחם דפוס אמנות, פרוג 6 חולון
תיק תעוד מקדים

 

שם המזמין: מנהל נכסי הדיור הממשלתי

בית טורקלטאוב
תיק תעוד מפורט

שם המזמין: יזמות פרטית 

תחנת שאיבה שואבה-סריס
תיק תיעוד מקדים
שם המזמין: חברת מקורות